เลี้ยงอะไรดี | 10 อันดับ สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรสนใจเลี้ยงกัน

อัพเดท สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เลี้ยงสัตว์เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี หรือเลี้ยงอะไรขายดี เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับสัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ไส้เดือน


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไส้เดือน โดยสนใจเลี้ยงไส้เดือนในกะละมังกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพ กันอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง อยู่พอประมาณ และก็มีเว็บไซต์ข่าว เขียนถึงเรื่องนี้ด้วย


2 ควาย


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ควาย ซึ่งการเลี้ยงควาย จากที่เห็นก็มี วีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงควายอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงควายสวยงามแบบปราณีต ทั้งวิธีเลี้ยงควายแบบง่ายๆให้สุขภาพดี ทั้งเทคนิคเลี้ยงควายอย่างไรให้อ้วนสวย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงควายอยู่เยอะพอสมควร


3 หมูป่า


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หมูป่า ซึ่งการเลี้ยงหมูป่า จากที่เห็นก็มี วีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง หมูป่าเยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงหมูป่าแบบประหยัดต้นทุน ทั้งการเลี้ยงหมูป่าแบบปล่อย ทั้งการเลี้ยงหมูป่าต้นทุนต่ำทำเงินแสนต่อเดือน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงหมูป่าอยู่เยอะพอสมควร


4 หอยแครง


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หอยแครง ซึ่งการเลี้ยงหอยแครง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร และวีดีโอจากสำนักข่าว พูดถึง การเลี้ยงหอยแครงอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเพาะเลี้ยงหอยแครงแบบกึ่งพัฒนา ทั้งการเลี้ยงหอยแครงมาเลย์ร่วมพันธุ์ไทย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร และเว็บไซต์จากสำนักข่าว เขียนถึง การเพาะเลี้ยงหอยแครงอยู่เยอะพอสมควร


5 ปลานิล


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ปลานิล ซึ่งการเลี้ยงปลานิล จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube พูดถึงการเลี้ยงปลานิลอยู่เยอะพอสมควร มีทั้งการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน วิธีให้อาหารโตไว มีทั้งการเลี้ยงปลานิลในบ่อน้ำไหล ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเพาะเลี้ยง และการเลี้ยงปลานิล อยู่เยอะเหมือนกัน


6 หนูนา


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หนูนา ซึ่งวิธีการเลี้ยงหนูนา จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง หนูนาอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงหนูนาเห็นบอกว่าขายได้ดี ทั้งวิธีเลี้ยงหนูนาทุกขั้นตอน ทั้งเลี้ยงหนูนาในบ่อรวมแบบหลายคอก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง หนูนาอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคและวิธีการเลี้ยงหนูนา


7 ห่าน


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ห่าน ซึ่งการเลี้ยงห่าน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง ห่านอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงห่านแบบบ้านๆ ทั้งข้อดีของการเลี้ยงห่านเพื่อสร้างรายได้ ทั้งเลี้ยงห่านแบบพอเพียง ทั้งเลี้ยงห่านแบบตามธรรมชาติ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง ห่านอยู่เยอะพอสมควร ทั้งคู่มือการเลี้ยงห่าน และประโยชน์ของการเลี้ยงห่าน


8 นกกระทา


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ นกกระทา ซึ่งวิธีเลี้ยงนกกระทา จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงนกกระทาอยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าเลี้ยงง่ายรายได้ดี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงนกกระทา อยู่เยอะเหมือนกัน


9 ไก่ชน


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไก่ชน ซึ่งการเลี้ยงไก่ออกชน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง เทคนิคและการเลี้ยงไก่ออกชนอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง สูตรการเลี้ยงไก่ออกชนอยู่เยอะพอสมควร


10 จิ้งหรีด


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จิ้งหรีด ซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีด จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะแยะมากมาย มีหลากหลายรูปแบบ เห็นบอกว่าทุนน้อย-กำไรสูง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงจิ้งหรีด อยู่เยอะเลยเหมือนกัน เห็นมากสุดก็จะเป็นการเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อซีเมนต์กัน


และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี หรือเลี้ยงอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ เลี้ยงสัตว์อะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้