10 พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร ยอดนิยมในเดือนพฤษภาคม 2021 | ปลูกอะไรขายดี

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในเดือนพฤษภาคม 2021นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว โดยเราได้รวบรวมออกมาเป็น 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ผักสลัด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ในเดือนนี้ ได้แก่ ผักสลัด โดยสนใจปลูกผักสลัดลงดินกันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจปลูกผักสลัดในกระถาง ซึ่งการปลูกผักสลัด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักสลัดอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกผักสลัดอย่างละเอียด ทั้งการปลูกผักสลัดตั้งแต่เพาะจนเก็บเกี่ยว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะปลูกผักสลัด อยู่เยอะพอสมควร

 

2 เห็ดโคน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ในเดือนนี้ ได้แก่ เห็ดโคน ซึ่งวิธีเพาะเห็ดโคน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เห็ดโคนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเพาะเห็ดโคน เห็ดปลวก แบบธรรมชาติ เห็นบอกว่าออก 4 รอบต่อปี ทั้งวิธีเพาะเห็ดโคนแบบง่ายๆ แบบชาวบ้าน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะเห็ดโคน อยู่เยอะพอสมควร

 

3 เห็ดฟาง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 3 ในเดือนนี้ ได้แก่ เห็ดฟาง โดยสนใจเพาะเห็ดฟางในตะกร้า กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เห็ดฟางในตะกร้าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเพาะเห็ดฟางในตะกร้าแบบง่ายๆ ทั้งเทคนิคการปลูกเห็ดฟางในตะกร้า ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง เห็ดฟางในตะกร้าอยู่เยอะพอสมควร เห็นเขียนว่าลงทุนไม่ถึง 50 บาท เก็บกินเก็บขายได้สบาย

 

4 สับปะรด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 4 ในเดือนนี้ ได้แก่ สับปะรด ซึ่งการปลูกสับปะรด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง สับปะรดอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกสับปะรด และการปลูกสับปะรดจากหัวจุกสับปะรด ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึง สับปะรดอยู่เยอะพอสมควรทั้งเทคนิคและวิธีการปลูกสับปะรด

 

5 ทุเรียนหมอนทอง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 5 ในเดือนนี้ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง โดยสนใจปลูกทุเรียนหมอนทองที่ภาคอีสานการเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือปลูกทุเรียนในเข่ง และสนใจน้อยสุดคือการเตรียมดินปลูกทุเรียน ซึ่งวิธีปลูกทุเรียนหมอนทอง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งขั้นตอนการปลูกทุเรียน ทั้งวิธีการปลูกทุเรียนให้รอด ทั้งวิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์จากสำนักข่าวเขียนถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกทุเรียน ทั้งสอนมือใหม่หัดปลูกทุเรียน

 

6 กล้วยไข่


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 6 ในเดือนนี้ ได้แก่ กล้วยไข่ ซึ่งวิธีปลูกกล้วยไข่ จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง กล้วยไข่อยู่เยอะพอสมควร ทั้งสอนปลูกกล้วยไข่แบบง่ายๆ ทั้งเทคนิคการปลูกกล้วยไข่แบบหน่อคู่ ทั้งปลูกกล้วยไข่ส่งออก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง เทคนิคการปลูกกล้วยไข่อยู่เยอะพอสมควร

 

7 ผักหวานป่า


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 7 ในเดือนนี้ ได้แก่ ผักหวานป่า ซึ่งการปลูกผักหวานป่า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักหวานป่าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกผักหวาน ทั้งปลูกผักหวานอย่างไรให้รอด ทั้งวิธีการปลูกผักหวานป่า ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ผักหวานป่าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคและวิธีการปลูกผักหวานป่า

 

8 กาแฟ


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 8 ในเดือนนี้ ได้แก่ กาแฟ ซึ่งการปลูกกาแฟ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกกาแฟ อยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลือกพื้นที่เพาะปลูกกาแฟโรบัสต้า การปลูกกาแฟอาราบิก้าในสวนยางพารา ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตรให้ข้อมูล การปลูกกาแฟอยู่เยอะพอสมควร

 

9 คะน้า


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 9 ในเดือนนี้ ได้แก่ คะน้า จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนการปลูกคะน้าอยู่มากมาย ก็มีทั้งวิธีเพาะเมล็ดคะน้าให้โตเร็ว ต้นอวบ ใบใหญ่ แล้วก็มีวีดีโอสอนการปลูกคะน้าแบบละเอียด เข้าใจง่าย ทำตามได้แน่นอน ส่วนในเว็บก็มีข้อมูลการปลูกคะน้าอยู่พอสมควร

 

10 ผักชีฝรั่ง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 10 ในเดือนนี้ ได้แก่ ผักชีฝรั่ง ซึ่งการปลูกผักชีฝรั่ง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง การปลูกผักชีฝรั่งอยู่เยอะพอสมควร มีทั้งการปลูกผักชีฝรั่งด้วยต้นตอ มีทั้งวิธีเพาะผักชีฝรั่งจากต้นแม่ มีทั้งการปลูกผักชีฝรั่งจากเมล็ด ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึงวิธีปลูกผักชีฝรั่งอยู่เยอะเหมือนกัน

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละเดือน คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ เพาะปลูก


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น