ปลูกอะไรขายดี | 10 พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร ยอดนิยมในเดือนกรกฏาคม 2021

ปลูกอะไรขายดี อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในเดือนกรกฏาคม 2021นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว โดยเราได้รวบรวมออกมาเป็น 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 กระชาย


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ในเดือนนี้ ได้แก่ กระชาย โดยสนใจปลูกกระชายขาวกันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจปลูกกระชายในกระถาง และสนใจน้อยสุดคือสนใจปลูกกระชายในถุงดํา

 

2 เห็ดโคน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ในเดือนนี้ ได้แก่ เห็ดโคน ซึ่งวิธีเพาะเห็ดโคน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เห็ดโคนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเพาะเห็ดโคน เห็ดปลวก แบบธรรมชาติ เห็นบอกว่าออก 4 รอบต่อปี ทั้งวิธีเพาะเห็ดโคนแบบง่ายๆ แบบชาวบ้าน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะเห็ดโคน อยู่เยอะพอสมควร

 

3 อะโวคาโด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 3 ในเดือนนี้ ได้แก่ อะโวคาโด โดยสนใจปลูกอะโวคาโดจากเมล็ดกันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจปลูกอะโวคาโดในภาคอีสาน สนใจน้อยสุดคือปลูกอะโวคาโดลงดิน

 

4 ผักสลัด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 4 ในเดือนนี้ ได้แก่ ผักสลัด ซึ่งการปลูกผักสลัด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักสลัดมีเยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกผักสลัดอย่างละเอียด ทั้งการปลูกผักสลัดตั้งแต่เพาะจนเก็บเกี่ยว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะปลูกผักสลัด อยู่เยอะพอสมควร

 

5 ฟ้าทะลายโจร


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 5 ในเดือนนี้ ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ซึ่ง การปลูกฟ้าทะลายโจร จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ฟ้าทะลายโจร อยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกฟ้าทะลายโจร ทั้งปลูกฟ้าทะลายโจรสร้างรายได้เสริมช่วงโควิด ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ฟ้าทะลายโจรอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิค ขั้นตอน และแนวทางการปลูกฟ้าทะลายโจร

 

6 กล้วยด่าง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 6 ในเดือนนี้ ได้แก่ กล้วยด่าง ซึ่ง วิธีการปลูกกล้วยด่าง จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง กล้วยด่างอยู่เยอะพอสมควร ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวีดีโอจากสำนักข่าว ที่ขายกล้วยด่างได้ราคาแพง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง กล้วยด่างอยู่เยอะพอสมควร

 

7 กระเจี๊ยบเขียว


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 7 ในเดือนนี้ ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว ซึ่งการปลูกกระเจี๊ยบเขียว จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง กระเจี๊ยบเขียว อยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกกระเจี๊ยบเขียวสร้างรายได้ 5-6 ร้อยต่อวัน ทั้งวิธีปลูกกระเจี๊ยบเขียวปลูกง่ายสร้างรายได้ดี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง กระเจี๊ยบเขียวอยู่เยอะพอสมควร ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีการปลูก

 

8 มังคุด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 8 ในเดือนนี้ ได้แก่ มังคุด ซึ่งวิธีการปลูกมังคุด จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มังคุด อยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีเลือกต้นพันธุ์มังคุด ทั้งการปลูกมังคุดยังไงให้โตเร็ว ทั้งเทคนิคดูแลมังคุดให้ถูกวิธี ให้ผลผลิตมีคุณภาพ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง มังคุดอยู่เยอะพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นเคล็ดลับการปลูกมังคุด

 

9 ทุเรียน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 9 ในเดือนนี้ ได้แก่ ทุเรียน โดยสนใจปลูกทุเรียนจากเมล็ดกันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจปลูกทุเรียนแบบต้นคู่ และรองลงมาคือสนใจปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สนใจน้อยสุดคือสนใจปลูกทุเรียนในเข่ง นอกจากนี้ก็ยังสนใจดูแลทุเรียนต้นเล็กยังไงให้รอด

 

10 พริก


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 10 ในเดือนนี้ ได้แก่ พริก โดยสนใจปลูกพริกขี้หนูกันเป็นส่วนใหญ่ และสนใจน้อยสุดคือสนใจปลูกพริกในกระถาง ซึ่งการปลูกพริกขี้หนู จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง วิธีการเพาะปลูกพริกขี้หนูอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีเพาะพริกขี้หนูสำหรับขาย ทั้งการปลูกพริกให้ดก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และก็เว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึง วิธีการปลูกพริกขี้หนู อยู่เยอะพอสมควร

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในเดือนกรกฏาคม 2021 ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละเดือน คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ เพาะปลูก


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 80 ครั้ง0 ความคิดเห็น