ปลูกอะไรดี | 10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ทุเรียนหมอนทอง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ซึ่งวิธีปลูกทุเรียนหมอนทอง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งขั้นตอนการปลูกทุเรียน ทั้งวิธีการปลูกทุเรียนให้รอด ทั้งวิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์จากสำนักข่าวเขียนถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกทุเรียน ทั้งสอนมือใหม่หัดปลูกทุเรียน

 

2 อะโวคาโด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ อะโวคาโด ซึ่งการปลูกอะโวคาโด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการเพาะเมล็ดอะโวคาโด และการปลูกอะโวคาโด อยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงวิธีการปลูกอะโวคาโด อยู่เยอะเลยเหมือนกัน

 

3 เมล่อน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เมล่อน ซึ่งวิธีปลูกเมล่อน จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เมล่อนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกเมล่อนแนวใหม่สร้างรายได้เดือนละ 7 หมื่น ทั้งเกษตรทำเงินปลูกเมล่อนเกษตรเชิงท่องเที่ยว ทั้งการปลูกเมล่อนในกระถาง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีปลูกเมล่อนอยู่เยอะพอสมควร

 

4 หน่อไม้ฝรั่ง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งวิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง หน่อไม้ฝรั่งอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่งเก็บได้นาน 10 ปี ทั้งปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากเมล็ด ทั้งตกลงไม้ฝรั่งแบบปลอดสารพิษ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง หน่อไม้ฝรั่งอยู่เยอะพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปลูก

 

5 พริกไทย


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ พริกไทย ซึ่งวิธีปลูกพริกไทย จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงเทคนิคและวิธีการปลูกพริกไทยอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการปลูกพริกไทยอยู่เยอะเหมือนกัน

 

6 แคนตาลูป


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แคนตาลูป ซึ่งการปลูกแคนตาลูป จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการปลูกแคนตาลูปอยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าปลูก 60 วัน สร้างรายได้ดี และยังพูดถึงการปลูกแคนตาลูปเงินแสนในแปลงนา ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงการปลูกแคนตาลูป อยู่พอสมควร

 

7 มันสําปะหลัง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มันสําปะหลัง ซึ่งวิธีปลูกมันสําปะหลัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการปลูกมันสำปะหลังอยู่เยอะพอสมควร โดยบอกว่าปลูกยังไงให้ได้เกิน 10 ตันต่อไร่ และพูดถึงการปลูกมันสำปะหลังด้วยวิธี KAS ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตรพูดถึง วิธีปลูกมันสำปะหลัง อยู่เยอะพอสมควร

 

8 ผักหวานป่า


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักหวานป่า ซึ่งการปลูกผักหวานป่า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักหวานป่าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกผักหวาน ทั้งปลูกผักหวานอย่างไรให้รอด ทั้งวิธีการปลูกผักหวานป่า ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ผักหวานป่าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคและวิธีการปลูกผักหวานป่า

 

9 เห็ดฟาง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดฟาง โดยสนใจเพาะเห็ดฟางในตะกร้า กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เห็ดฟางในตะกร้าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเพาะเห็ดฟางในตะกร้าแบบง่ายๆ ทั้งเทคนิคการปลูกเห็ดฟางในตะกร้า ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง เห็ดฟางในตะกร้าอยู่เยอะพอสมควร เห็นเขียนว่าลงทุนไม่ถึง 50 บาท เก็บกินเก็บขายได้สบาย

 

10 เห็ดตับเต่า


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดตับเต่า ซึ่งวิธีปลูกเห็ดตับเต่า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการเพาะปลูกเห็ดตับเต่า อยู่เยอะพอสมควร มีช่องข่าว พูดถึงการเพาะเห็ดตับเต่าอยู่เหมือนกัน เห็นบอกว่ารายได้เดือนละ 3 - 4 หมื่นบาท และมีวีดีโอสอน วิธีใส่เชื้อเห็ดตับเต่า ไม้ผล ไม้ยืนต้น ก่อนนำไปปลูก สวนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเพาะเห็ดตับเต่าอยู่เยอะพอสมควร

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ ปลูกอะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น