10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน | ปลูกอะไรดี

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 องุ่น


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ องุ่น ซึ่งการปลูกองุ่น จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง องุ่นอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการปลูกองุ่นระบบใหม่ ทั้งเกษตรทำเงินปลูกองุ่นริมรั้วได้ครั้งละหลายร้อยกิโลกรัม ทั้งปลูกองุ่นไร้เมล็ดจากสำนักข่าว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง องุ่นอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกองุ่น และเทคนิคการปลูกองุ่นให้ได้ผลดี และรวมไปถึงเคล็ดลับการปลูกองุ่น


2 แตงโม


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แตงโม ซึ่งการปลูกแตงโม จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง แตงโมอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกแตงโม ให้ผลโต ผลใหญ่ ทั้งเทคนิคเรื่องการปลูกแตงโม ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง การปลูกแตงโม และเทคนิคอยู่เยอะพอสมควร


3 มะนาว

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะนาว ซึ่งการปลูกมะนาว จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะนาวอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเรื่องน่ารู้ก่อนปลูกมะนาว ทั้งวิธีปลูกมะนาวให้ลูกดก ทั้งเทคนิคปลูกมะนาวให้ลูกดกตลอดปี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง มะนาวอยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกมะนาวอย่างไรให้ได้ผลดี ทั้งปลูกมะนาวในโอ่ง ทั้งปลูกมะนาวในกระถาง


4 ผักไฮโดรโปนิกส์


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักไฮโดรโปนิกส์อยู่เยอะพอสมควร ทั้งการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบง่ายๆ ทั้งวิธีปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สร้างรายได้เสริม ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อยู่เยอะพอสมควร


5 ขนุน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ขนุน ซึ่งการปลูกขนุน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ขนุนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกขนุนให้โตเร็ว ทั้งปลูกขนุนบนลานหินสร้างรายได้กว่าล้านบาท ทั้งปลูกขนุนได้ราคาสูง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ขนุนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูก และเทคนิคการปลูกขนุน อยู่เยอะพอสมควร


6 มะพร้าวน้ำหอม


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ซึ่งการปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยอยู่พอสมควร ทั้งปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยให้ได้ผลผลิตเร็วและลูกดก ทั้งปลูกมะพร้าวให้ลูกดกน้ำหอมหวาน ทั้งสอนมะพร้าวน้ำหอมแบบเอนราบกับพื้นเพื่อให้ต้นเตี้ย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีปลูกและเทคนิคปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่เยอะพอสมควร


7 มะเขือเทศ


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะเขือเทศ ซึ่งการปลูกมะเขือเทศ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะเขือเทศอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการเพาะปลูกมะเขือเทศด้วยเมล็ด ให้โตเร็ว ทั้งวิธีปลูกมะเขือเทศแบบละเอียด ทั้งวิธีปลูกมะเขือเทศในกระถางให้ได้ผลดี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง มะเขือเทศอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูก และเคล็ดลับการปลูกมะเขือเทศ


8 ทุเรียนหมอนทอง

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ซึ่งวิธีปลูกทุเรียนหมอนทอง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งขั้นตอนการปลูกทุเรียน ทั้งวิธีการปลูกทุเรียนให้รอด ทั้งวิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์จากสำนักข่าวเขียนถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกทุเรียน ทั้งสอนมือใหม่หัดปลูกทุเรียน


9 มะละกอ


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะละกอ ซึ่งการปลูกมะละกอ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะละกออยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกมะละกอต้นเตี้ย เก็บง่ายๆได้ผลผลิตดี ทั้งปลูกมะละกอฮอลแลนด์ รายได้ 25,000 บาทต่อสัปดาห์ วีดีโอจากสำนักข่าว ทั้งวิธีปลูกมะละกอให้โตเร็วลูกดกเห็นผลทันใจ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีการ และเทคนิคการปลูกมะละกออยู่เยอะพอสมควร


10 เห็ดโคน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดโคน ซึ่งวิธีเพาะเห็ดโคน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เห็ดโคนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเพาะเห็ดโคน เห็ดปลวก แบบธรรมชาติ เห็นบอกว่าออก 4 รอบต่อปี ทั้งวิธีเพาะเห็ดโคนแบบง่ายๆ แบบชาวบ้าน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะเห็ดโคน อยู่เยอะพอสมควร


และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้