ปลูกอะไรดี | 10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ข้าวโพดหวาน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ซึ่งวิธีปลูกข้าวโพดหวาน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกข้าวโพดหวาน อยู่เยอะพอสมควร มีทั้งสอนปลูกแบบง่ายๆ และสอนปลูกข้าวโพดหวานยังไงให้ต้นโต ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการปลูกข้าวโพดหวานอยู่เยอะพอสมควร

 

2 ข่าเหลือง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข่าเหลือง ซึ่งการปลูกข่าเหลือง จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube พูดถึงการปลูกข่าเหลืองอยู่เยอะพอสมควร มีเทคนิคการปลูกข่าเหลืองให้โตเร็ว และยังมีวีดีโอที่บอกว่าข่าเหลืองแค่ 1 ไร่ขายได้เป็นแสน ส่วนใหญ่เว็บไซต์ก็มีคนเขียนถึงข่าเหลือง อยู่เยอะพอสมควร

 

3 ไผ่กิมซุง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไผ่กิมซุง ซึ่งการปลูกไผ่กิมซุง จากที่เห็นก็มีหลายวีดีโอใน Youtube พูดถึงการปลูกไผ่กิมซุงอยู่เยอะพอสมควร มีทั้งปลูกรองรับหลังเกษียณ และเกษตรทำเงินหนุ่มสถาปนิกผันตัวปลูกไผ่กิมซุง ส่วนในเว็บไซต์ก็มีสอนบ้างพอประมาณ

 

4 มะยงชิด

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะยงชิด ซึ่งวิธีปลูกมะยงชิด จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะยงชิดอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกมะยงชิดจากกิ่งทาบ ทั้งวิธีปลูกมะยงชิดแบบต้นใหญ่ใส่ในเข่ง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง มะยงชิดอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูก และเทคนิคการปลูก รวมถึงการเตรียมดิน

 

5 องุ่น


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ องุ่น ซึ่งการปลูกองุ่น จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง องุ่นอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการปลูกองุ่นระบบใหม่ ทั้งเกษตรทำเงินปลูกองุ่นริมรั้วได้ครั้งละหลายร้อยกิโลกรัม ทั้งปลูกองุ่นไร้เมล็ดจากสำนักข่าว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง องุ่นอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกองุ่น และเทคนิคการปลูกองุ่นให้ได้ผลดี และรวมไปถึงเคล็ดลับการปลูกองุ่น

 

6 ทุเรียนหมอนทอง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ซึ่งวิธีปลูกทุเรียนหมอนทอง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งขั้นตอนการปลูกทุเรียน ทั้งวิธีการปลูกทุเรียนให้รอด ทั้งวิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์จากสำนักข่าวเขียนถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกทุเรียน ทั้งสอนมือใหม่หัดปลูกทุเรียน

 

7 ถั่วพู


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ถั่วพู ซึ่งการปลูกถั่วพู จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกถั่วพู อยู่เยอะพอสมควร มีทั้งเพาะเมล็ดถั่วพู ทั้งการปลูกถั่วพูให้ดกเต็มต้น สวนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงวิธีปลูกถั่วพูอยู่เยอะพอสมควร

 

8 มะนาว


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะนาว ซึ่งการปลูกมะนาว จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะนาวอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเรื่องน่ารู้ก่อนปลูกมะนาว ทั้งวิธีปลูกมะนาวให้ลูกดก ทั้งเทคนิคปลูกมะนาวให้ลูกดกตลอดปี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง มะนาวอยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกมะนาวอย่างไรให้ได้ผลดี ทั้งปลูกมะนาวในโอ่ง ทั้งปลูกมะนาวในกระถาง

 

9 อะโวคาโด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ อะโวคาโด ซึ่งการปลูกอะโวคาโด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการเพาะเมล็ดอะโวคาโด และการปลูกอะโวคาโด อยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงวิธีการปลูกอะโวคาโด อยู่เยอะเลยเหมือนกัน

 

10 มันหวานญี่ปุ่น


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มันหวานญี่ปุ่น ซึ่งการปลูกมันหวานญี่ปุ่น จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มันหวานญี่ปุ่นอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกมันหวานญี่ปุ่นยังไงให้รวย ทั้งเทคนิคปลูกมันญี่ปุ่นในกระถาง ทั้งสร้างต้นพันธุ์มันหวานจากหัวมัน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีปลูกและเคล็ดลับการปลูกมันหวานอยู่เยอะพอสมควร

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ ปลูกอะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น