ปลูกอะไรดี | 10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ข้าวโพดหวาน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ซึ่งวิธีปลูกข้าวโพดหวาน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกข้าวโพดหวาน อยู่เยอะพอสมควร มีทั้งสอนปลูกแบบง่ายๆ และสอนปลูกข้าวโพดหวานยังไงให้ต้นโต ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการปลูกข้าวโพดหวานอยู่เยอะพอสมควร

 

2 อินทผาลัม


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ อินทผาลัม จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนการปลูกอินทผาลัมใน YouTube หลายวีดีโออยู่เหมือนกัน มีตั้งแต่วิธีการขุดหลุม การปลูกอินทผาลัมมือใหม่ให้สำเร็จ แล้วก็มีการตอบคำถามยอดฮิต เกี่ยวกับการการปลูกอินทผาลัม

 

3 สตรอเบอรี่


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ สตรอเบอรี่ ซึ่งวิธีการปลูกสตรอเบอรี่ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการปลูกสตรอเบอรี่ อยู่เยอะพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะพูดถึง วิธีการปลูกสตอเบอรี่ในกระถาง กันเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง วิธีการปลูกสตอเบอรี่ อยู่เยอะพอสมควร

 

4 เห็ดเข็มทอง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดเข็มทอง ซึ่งวิธีปลูกเห็ดเข็มทอง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เห็ดเข็มทองอยู่เยอะพอสมควร ทั้งทดลองปลูกเห็ดเข็มทองแบบง่ายๆ ทั้งเพาะเห็ดเข็มทอง ทำง่ายขายสร้างรายได้งาม ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะเห็ดเข็มทองอยู่เยอะพอสมควร

 

5 มันหวานญี่ปุ่น


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มันหวานญี่ปุ่น ซึ่งการปลูกมันหวานญี่ปุ่น จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มันหวานญี่ปุ่นอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกมันหวานญี่ปุ่นยังไงให้รวย ทั้งเทคนิคปลูกมันญี่ปุ่นในกระถาง ทั้งสร้างต้นพันธุ์มันหวานจากหัวมัน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีปลูกและเคล็ดลับการปลูกมันหวานอยู่เยอะพอสมควร

 

6 หอมแดง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หอมแดง ซึ่งการปลูกหอมแดง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปกครองได้เยอะพอสมควร มีทั้งปลูกหอมแดงกินเอง มีทั้งปลูกหอมแดงในกระถาง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงการปลูกหอมแดง อยู่เยอะแยะพอสมควร

 

7 ผักหวานป่า


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักหวานป่า ซึ่งการปลูกผักหวานป่า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักหวานป่าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกผักหวาน ทั้งปลูกผักหวานอย่างไรให้รอด ทั้งวิธีการปลูกผักหวานป่า ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ผักหวานป่าอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคและวิธีการปลูกผักหวานป่า

 

8 หญ้าเนเปียร์


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ซึ่งการปลูกหญ้าเนเปียร์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง การปลูกหญ้าเนเปียร์อยู่เยอะพอสม ทั้งปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์ และปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับขาย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง การปลูกหญ้าเนเปียร์ อยู่เยอะพอสมควร

 

9 แตงโม


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แตงโม ซึ่งการปลูกแตงโม จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง แตงโมอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกแตงโม ให้ผลโต ผลใหญ่ ทั้งเทคนิคเรื่องการปลูกแตงโม ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง การปลูกแตงโม และเทคนิคอยู่เยอะพอสมควร

 

10 มะละกอ


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะละกอ ซึ่งการปลูกมะละกอ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะละกออยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกมะละกอต้นเตี้ย เก็บง่ายๆได้ผลผลิตดี ทั้งปลูกมะละกอฮอลแลนด์ รายได้ 25,000 บาทต่อสัปดาห์ วีดีโอจากสำนักข่าว ทั้งวิธีปลูกมะละกอให้โตเร็วลูกดกเห็นผลทันใจ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีการ และเทคนิคการปลูกมะละกออยู่เยอะพอสมควร

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ ปลูกอะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น