10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน | ปลูกอะไรดี

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 สับปะรด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ สับปะรด ซึ่งการปลูกสับปะรด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง สับปะรดเยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกสับปะรด และการปลูกสับปะรดจากหัวจุกสับปะรด ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึง สับปะรดอยู่เยอะพอสมควรทั้งเทคนิคและวิธีการปลูกสับปะรด

 

2 ถั่วลิสง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ถั่วลิสง ซึ่งการปลูกถั่วลิสง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ถั่วลิสงอยู่พอสมควร ทั้งการปลูกถั่วลิสงต้องมีสูตร ทั้งปลูกถั่วลิสงไว้ทานเองแบบง่าย ทั้งการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งหลังการทำนา ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ถั่วลิสงอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกและเคล็ดลับการปลูกถั่วลิสง

 

3 หน่อไม้ฝรั่ง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งวิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง หน่อไม้ฝรั่งอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่งเก็บได้นาน 10 ปี ทั้งปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากเมล็ด ทั้งตกลงไม้ฝรั่งแบบปลอดสารพิษ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง หน่อไม้ฝรั่งอยู่เยอะพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปลูก

 

4 ผักชี


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักชี ซึ่งวิธีการปลูกผักชี จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการเพาะปลูกผักชี อยู่เยอะพอสมควร มีทั้งวิธีเพาะผักชีให้งอกเร็ว และให้ผลผลิตดี มีทั้งวิธีปลูกผักชีในกระถางแบบง่ายๆ มีทั้งปลูกผักชีให้สวยงาม โตเร็ว ต้องบอกต่อ สวนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงวิธีปลูกผักชี อยู่เหมือนกัน

 

5 เห็ดนางฟ้า


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า ซึ่งวิธีปลูกเห็ดนางฟ้า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีเพาะเห็ดนางฟ้า อยู่เยอะเหมือนกัน เห็นมีสอนว่าวางก้อนเห็ดอย่างไรให้ออกดอกดี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า และวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าอยู่พอสมควร

 

6 มะเขือเทศ


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะเขือเทศ ซึ่งการปลูกมะเขือเทศ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะเขือเทศอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการเพาะปลูกมะเขือเทศด้วยเมล็ด ให้โตเร็ว ทั้งวิธีปลูกมะเขือเทศแบบละเอียด ทั้งวิธีปลูกมะเขือเทศในกระถางให้ได้ผลดี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง มะเขือเทศอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูก และเคล็ดลับการปลูกมะเขือเทศ

 

7 มะละกอฮอลแลนด์


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะละกอฮอลแลนด์ ซึ่งการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ อยู่นิดหน่อย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวีดีโอจากสำนักข่าว เห็นบอกว่าปลูกมะละกอฮอลแลนด์รายได้ 2 หมื่นกว่าบาทต่อสัปดาห์ แต่ไม่แน่ใจว่าปลูกกี่ไร่ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร ก็มีหลายเว็บเขียนถึง เทคนิค และการปลูกมะละกอฮอลแลนด์ อยู่เยอะพอสมควร

 

8 ทุเรียนต้นคู่


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ทุเรียนต้นคู่ ซึ่งการปลูกทุเรียนต้นคู่ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ทุเรียนต้นคู่อยู่พอสมควร ทั้งทุเรียนต้นคู่ปลูกปัญญาและนวัตกรรมผสมผสาน ทั้งเตรียมแปลงปลูกทุเรียนต้นคู่ ทั้งทุเรียนต้นคู่ดีอย่างไร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ทุเรียนต้นคู่อยู่พอสมควร ทั้งการปลูกทุเรียนต้นคู่ และเทคนิคการปลูกทุเรียนต้นคู่

 

9 หอมแดง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หอมแดง ซึ่งการปลูกหอมแดง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปกครองได้เยอะพอสมควร มีทั้งปลูกหอมแดงกินเอง มีทั้งปลูกหอมแดงในกระถาง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงการปลูกหอมแดง อยู่เยอะแยะพอสมควร

 

10 กระชาย


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ กระชายขาว ซึ่งการปลูกกระชายขาว จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร และสำนักข่าว พูดถึงการปลูกกระชายอยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่ารายได้กว่า 4 เท่าตัว และเทคนิคการปลูกกระชาย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง การปลูกกระชาย อยู่เยอะพอสมควร

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น