10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน | ปลูกอะไรดี

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ข้าวโพดข้าวเหนียว


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข้าวโพดข้าวเหนียว ซึ่งวิธีปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ข้าวโพดข้าวเหนียวอยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวรายได้งานละ 7,000 บาทถึง 10,000 บาท ทั้งเส้นทางการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว ทั้งการปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดข้าวเหนียว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ข้าวโพดข้าวเหนียวเยอะพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปลูก

 

2 เผือก


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เผือก ซึ่งวิธีปลูกเผือก จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เผือกอยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกเผือกหอมอาชีพเสริมรายได้ ทั้งวิธีดูแลเผือกทำอย่างไรให้หัวโตน้ำหนักดี ทั้งปลูกเผือกขายให้ได้เงินแสน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง การปลูกเผือกและวิธีการปลูกเผือกอยู่เยอะพอสมควร

 

3 แตงไทย


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แตงไทย ซึ่งวิธีปลูกแตงไทย จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง แตงไทยอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกแตงไทยแบบง่ายๆต้นทุนต่ำ ทั้งวิธีปลูกแตงไทยง่ายๆให้โตไว ทั้งปลูกแตงไทยยังไงให้โตไวลูกดก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง แตงไทยอยู่เยอะพอสมควรทั้งเทคนิควิธีการและเคล็ดลับปลูกแตงไทย

 

4 ชะอม


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ชะอม ซึ่งการปลูกชะอม จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ชะอมอยู่เยอะพอสมควร ถ้าปลูกชะอมหน้าแล้งรายได้เดือนละกว่า 1 แสนบาท ทั้งเกษตรทำเงินปลูกชะอมรายได้ดีกว่าทำนา ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง เทคนิคและวิธีการปลูกชะอมอยู่เยอะพอสมควร

 

5 ถั่วงอก


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ถั่วงอก ซึ่งการปลูกถั่วงอก จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกถั่วงอก กันเป็นจำนวนเยอะมาก เพราะว่าปลูกง่ายนั่นเอง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง การเพาะปลูกถั่วงอก อยู่เยอะพอสมควร

 

6 หญ้าเนเปียร์


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ซึ่งการปลูกหญ้าเนเปียร์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง การปลูกหญ้าเนเปียร์อยู่เยอะพอสม ทั้งปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์ และปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับขาย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง การปลูกหญ้าเนเปียร์ อยู่เยอะพอสมควร

 

7 ผักสลัด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักสลัด ซึ่งการปลูกผักสลัด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักสลัดมีเยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกผักสลัดอย่างละเอียด ทั้งการปลูกผักสลัดตั้งแต่เพาะจนเก็บเกี่ยว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะปลูกผักสลัด อยู่เยอะพอสมควร

 

8 ตะไคร้


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตะไคร้ ซึ่งการปลูกตะไคร้ จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกตะไคร้ให้หัวใหญ่ ติดง่าย ขายได้ราคาดี หรือการปลูกตะไคร้อินทรีย์ หรือการปลูกตะไคร้ให้ต้นอวบน้ำหนักดี และในเว็บก็มีสอน วิธีการปลูกตะไคร้ในกระถาง จะเก็บไว้กินเอง หรือนำไปขายก็ได้

 

9 ถั่วลิสง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ถั่วลิสง ซึ่งการปลูกถั่วลิสง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ถั่วลิสงอยู่พอสมควร ทั้งการปลูกถั่วลิสงต้องมีสูตร ทั้งปลูกถั่วลิสงไว้ทานเองแบบง่าย ทั้งการปลูกถั่วลิสงฤดูแล้งหลังการทำนา ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ถั่วลิสงอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกและเคล็ดลับการปลูกถั่วลิสง

 

10 กระเทียม


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ กระเทียม ซึ่งการปลูกกระเทียม จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง กระเทียมอยู่พอสมควร ทั้งปลูกกระเทียมทานเองที่บ้าน ทั้งวิธีปลูกกระเทียมให้งอกราก งอกหน่อเร็วๆ ทั้งเทคนิคการปลูกกระเทียมในกระถาง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง กระเทียมอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกและขั้นตอนการปลูกกระเทียม

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น