ปลูกอะไรดี | 10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน

อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ผักหวาน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักหวาน ซึ่งการปลูกผักหวาน จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักหวานอยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกผักหวานอย่างไรให้รอด ทั้งเทคนิคการปลูกผักหวาน ทั้งวิธีการปลูกผักหวานด้วยเมล็ด ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ผักหวานอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกและเทคนิคการปลูก

 

2 มะเขือเปราะ


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะเขือเปราะ ซึ่งการปลูกมะเขือเปราะ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง วิธีปลูกและวิธีเพาะเมล็ดมะเขือเปราะ อยู่พอสมควร ทั้งการปลูกมะเขือเปราะให้ได้คุณภาพดี ทั้งวิธีปลูกมะเขือให้ลูกดก เก็บผลผลิตได้นาน และเห็นบอกว่าปลูกมะเขือเปราะ 1 ไร่สร้างรายได้หลักแสน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง เทคนิคและวิธีปลูกมะเขือเปราะ อยู่เยอะพอสมควร

 

3 ฟักทอง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ฟักทอง โดยสนใจปลูกฟักทองญี่ปุ่น กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการปลูกฟักทองญี่ปุ่น จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกฟักทองญี่ปุ่นอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการปลูกฟักทองไว้กินเอง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นในกระถางที่มือใหม่ต้องรู้ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ หลายเว็บเขียนถึง วิธีปลูกฟักทองญี่ปุ่น อยู่เยอะพอสมควร

 

4 เมล่อน


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เมล่อน โดยสนใจปลูกเมล่อนในกระถาง กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวิธีปลูกเมล่อนในกระถาง จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เมล่อนในกระถางอยู่นิดหน่อย เห็นบอกว่าปลูกง่ายโตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึง วิธีการปลูกเมล่อนในกระถางอยู่เยอะพอสมควร

 

5 ผักสลัด


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักสลัด ซึ่งการปลูกผักสลัด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ผักสลัดมีเยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกผักสลัดอย่างละเอียด ทั้งการปลูกผักสลัดตั้งแต่เพาะจนเก็บเกี่ยว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีเพาะปลูกผักสลัด อยู่เยอะพอสมควร

 

6 ผักเหลียง

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักเหลียง ซึ่งการปลูกผักเหลียง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร และวีดีโอจากสำนักข่าว พูดถึง ผักเหลียงอยู่เยอะพอสมควร ทั้งสอนปลูกผักเหลียงในกระถาง ทั้งสอนปลูกผักเหลียงในสวนยางพารา ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง ผักเหลียง อยู่เยอะพอสมควร เห็นเขียนว่าสร้างรายได้งามกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

 

7 มะพร้าวน้ำหอม


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ซึ่งการปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยอยู่พอสมควร ทั้งปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยให้ได้ผลผลิตเร็วและลูกดก ทั้งปลูกมะพร้าวให้ลูกดกน้ำหอมหวาน ทั้งสอนมะพร้าวน้ำหอมแบบเอนราบกับพื้นเพื่อให้ต้นเตี้ย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง วิธีปลูกและเทคนิคปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่เยอะพอสมควร

 

8 มันสําปะหลัง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มันสําปะหลัง ซึ่งวิธีปลูกมันสําปะหลัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการปลูกมันสำปะหลังอยู่เยอะพอสมควร โดยบอกว่าปลูกยังไงให้ได้เกิน 10 ตันต่อไร่ และพูดถึงการปลูกมันสำปะหลังด้วยวิธี KAS ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตรพูดถึง วิธีปลูกมันสำปะหลัง อยู่เยอะพอสมควร

 

9 หน่อไม้ฝรั่ง


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งวิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง หน่อไม้ฝรั่งอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่งเก็บได้นาน 10 ปี ทั้งปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากเมล็ด ทั้งตกลงไม้ฝรั่งแบบปลอดสารพิษ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง หน่อไม้ฝรั่งอยู่เยอะพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปลูก

 

10 พริกจินดา


พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ พริกจินดา ซึ่งวิธีปลูกพริกจินดา จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง พริกจินดาอยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกพริกจินดาสร้างรายได้รอบละแสน ทั้งวิธีเพาะพริกจินดาแดง ทำวิธีปลูกพริกให้ดก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง พริกจินดาอยู่เยอะพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปลูก

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืช ผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี หรือปลูกอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ ปลูกอะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น