10 สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ยอดนิยมในเดือนพฤษภาคม 2021 | เลี้ยงอะไรขายดี

อัพเดท สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เลี้ยงสัตว์เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี หรือเลี้ยงอะไรขายดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในเดือนพฤษภาคม 2021นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มาแล้ว โดยเราได้รวบรวมออกมาเป็น 10 อันดับสัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ปูนา


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ในเดือนนี้ ได้แก่ ปูนา ซึ่งการเลี้ยงปูนา จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงปูนาอยู่เยอะพอสมควร ก็มีสอนตั้งแต่สูตรอาหารปูอนุบาล เห็นบอกว่าเลี้ยงปูนารายได้เกือบแสนบาทต่อเดือน และก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงปูนาอยู่เยอะพอสมควร แต่จากผลสำรวจในเดือนนี้บอกว่า สนใจเลี้ยงปูนาในบ่อดินกันเป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือสนใจเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ และสนใจเลี้ยงปูนาให้รอด เป็นอันดับสุดท้าย

 

2 ไส้เดือน


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ในเดือนนี้ ได้แก่ ไส้เดือน โดยสนใจเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์กันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจเลี้ยงไส้เดือนทําปุ๋ย และสุดท้ายคือสนใจเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง ซึ่งการเลี้ยงไส้เดือน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพ กันอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงไส้เดือน อยู่พอประมาณ และก็มีเว็บไซต์ข่าว เขียนถึงเรื่องนี้ด้วย

 

3 กุ้งฝอย


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 3 ในเดือนนี้ ได้แก่ กุ้งฝอย โดยสนใจเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก กันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ และสนใจน้อยสุดคือเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อดิน ซึ่งการเลี้ยงกุ้งฝอย จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ และบ่อดิน แล้วก็มีการสอนการเลี้ยงกุ้งฝอยขาย พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เห็นบอกว่ามีไม่พอขาย รายได้ดี รับเงินเดือนละหมื่นกว่าบาท

 

4 กบ


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 4 ในเดือนนี้ ได้แก่ กบ โดยสนใจเลี้ยงกบในบ่อดิน กันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ และรองลงมาคือสนใจเลี้ยงกบแบบธรรมชาติ และสนใจน้อยสุดคือสนใจเลี้ยงกบในกระชัง ซึ่งการเลี้ยงกบในบ่อดิน จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะพอสมควร บอกถึงการเลี้ยงกบในบ่อดินให้มีกิน มีใช้ กำไรดี และบอกถึงการทำบ่อราคาประหยัด และก็แนวทางการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

 

5 หอยขม


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 5 ในเดือนนี้ ได้แก่ หอยขม ซึ่งการเลี้ยงหอยขม จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง หอยขมอยู่เยอะพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง หอยขมอยู่เยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์อีกเหมือนกัน

 

6 หมู


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 6 ในเดือนนี้ ได้แก่ หมู ซึ่งการเลี้ยงหมู จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงหมูอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงหมูขุน ทั้งการเลี้ยงหมูให้รวย ทั้งการเลี้ยงหมูแบบง่ายๆ ทั้งการเลี้ยงหมูขุนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงหมูอยู่เยอะพอสมควร แต่จากผลสำรวจในเดือนนี้บอกว่า สนใจเลี้ยงหมูหลุมกันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจเลี้ยงหมูให้โตเร็ว และสนใจน้อยสุดคือเลี้ยงหมูขุน

 

7 แพะ


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 7 ในเดือนนี้ ได้แก่ แพะ ซึ่งการเลี้ยงแพะ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงแพะอยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าเกษตรทำเงิน เลี้ยงแพะเนื้อทำเงิน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงแพะอยู่เยอะพอสมควร

 

8 ตะพาบน้ำ


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 8 ในเดือนนี้ ได้แก่ ตะพาบน้ำ ซึ่งการเลี้ยงตะพาบน้ำ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง ตะพาบน้ำอยู่พอสมควร ทั้งเลี้ยงตะพาบน้ำรายได้ครึ่งแสน ทั้งเลี้ยงตะพาบน้ำส่งออก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงตะพาบน้ำอยู่เยอะพอสมควร

 

9 เป็ดบาบารี่


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 9 ในเดือนนี้ ได้แก่ เป็ดบาบารี่ ซึ่งการเลี้ยงเป็ดบาบารี่ จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะแยะพอสมควร เห็นบอกว่ารายได้ดี ตลาดต้องการ ส่วนในเว็บไซต์ก็มีการเขียนถึง การเลี้ยงเป็ดบาบารี่ อยู่พอสมควร

 

10 ไก่ไข่


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 10 ในเดือนนี้ ได้แก่ ไก่ไข่ ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่ จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะแยะพอสมควร มีสอนมือใหม่เลี้ยงไก่ไข่ มีสอนเลี้ยงไก่ไข่แบบเกษตรอินทรีย์ มีสอนเลี้ยงไก่ไข่แบบออร์แกนิก ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บใหญ่ๆ สอนการเลี้ยงไก่ไข่ อยู่เหมือนกัน

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน ในเดือนพฤษภาคม 2021 ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี หรือเลี้ยงอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง ในแต่ละเดือน คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ สัตว์เลี้ยง


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น