เลี้ยงอะไรขายดี | 10 สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ยอดนิยมในเดือนมิถุนายน 2021

เลี้ยงอะไรขายดี อัพเดท สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เลี้ยงสัตว์เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี หรือเลี้ยงอะไรขายดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในเดือนมิถุนายน 2021นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มาแล้ว โดยเราได้รวบรวมออกมาเป็น 10 อันดับสัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ไก่ไข่


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 1 ในเดือนนี้ ได้แก่ ไก่ไข่ โดยสนใจเลี้ยงไก่ไข่มือใหม่กันเยอะที่สุด รองลงมาคือขั้นตอนการเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากนี้ก็ยังสนใจเลี้ยงไก่แบบปล่อย และยังสนใจเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์อีกด้วย สุดท้ายคือสนใจเลี้ยงไก่ไข่แบบพื้นบ้านแบบประหยัด

 

2 หมู


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 2 ในเดือนนี้ ได้แก่ หมู ซึ่งการเลี้ยงหมู จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงหมูอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงหมูขุน ทั้งการเลี้ยงหมูให้รวย ทั้งการเลี้ยงหมูแบบง่ายๆ ทั้งการเลี้ยงหมูขุนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงหมูอยู่เยอะพอสมควร

 

3 กุ้งก้ามแดง


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 3 ในเดือนนี้ ได้แก่ กุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube บอกว่าเลี้ยงกุ้งก้ามแดง อาชีพสบายรายได้เดือนละแสน และเคล็ดลับเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจากเจ้าของฟาร์ม ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ รวมถึงเว็บไซต์ข่าวเขียนถึงการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง กุ้งล็อบสเตอร์ อยู่เยอะพอสมควร ถ้าสนใจก็ลองไปค้นหากันดู

 

4 กบ


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 4 ในเดือนนี้ ได้แก่ กบ โดยสนใจเลี้ยงกบในบ่อพลาสติกกันเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือสนใจเลี้ยงกบในบ่อดิน รองลงมาอีกคือสนใจเลี้ยงกบในกระชัง และสนใจน้อยสุดคือ สนใจเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์

 

5 ปลาดุก


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 5 ในเดือนนี้ ได้แก่ ปลาดุก โดยสนใจเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่พอสมควร บอกถึงแนวทางการเลี้ยงปลาดุก และวิธีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ให้รอดและโตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ก็มีสอน การเลี้ยงปลาดุกอยู่เยอะพอสมควร

 

6 ปูนา


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 6 ในเดือนนี้ ได้แก่ ปูนา โดยสนใจเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์อยู่นิดหน่อย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์กันเยอะมาก

 

7 หมูป่า


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 7 ในเดือนนี้ ได้แก่ หมูป่า ซึ่งการเลี้ยงหมูป่า จากที่เห็นก็มี วีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง หมูป่าเยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงหมูป่าแบบประหยัดต้นทุน ทั้งการเลี้ยงหมูป่าแบบปล่อย ทั้งการเลี้ยงหมูป่าต้นทุนต่ำทำเงินแสนต่อเดือน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงหมูป่าอยู่เยอะพอสมควร

 

8 วัวพื้นบ้าน


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 8 ในเดือนนี้ ได้แก่ วัวพื้นบ้าน ซึ่งการเลี้ยงวัวพื้นบ้าน จากที่เห็นก็มี วีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง วัวพื้นบ้านอยู่เยอะพอสมควร ทั้งแนวคิดการเลี้ยงวัวพื้นบ้าน ทั้งวัวไทยพื้นบ้านเลี้ยงแบบขังคอก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงวัวอยู่เยอะพอสมควร

 

9 ไส้เดือน


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 9 ในเดือนนี้ ได้แก่ ไส้เดือน โดยสนใจเลี้ยงไส้เดือนในกะละมังกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพ กันอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง อยู่พอประมาณ และก็มีเว็บไซต์ข่าว เขียนถึงเรื่องนี้ด้วย

 

10 กุ้งฝอย


สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกันเยอะที่สุด เป็นอันดับที่ 10 ในเดือนนี้ ได้แก่ กุ้งฝอย โดยสนใจเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มี วีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง กุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์อยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์เลี้ยงง่ายรายได้งาม ทั้งการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์แบบง่ายๆ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง วิธีเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์อยู่เยอะพอสมควร เห็นเขียนว่าลงทุนน้อย เลี้ยงง่าย รายได้หลักแสน

 

และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน ในเดือนมิถุนายน 2021 ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี หรือเลี้ยงอะไรขายดี และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง ในแต่ละเดือน คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ สัตว์เลี้ยง


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น