10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน | ปลูกอะไรดี

อัปเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2563อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับพืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 แตงโม

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แตงโม ซึ่งการปลูกแตงโม จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง แตงโมอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคการปลูกแตงโม ให้ผลโต ผลใหญ่ ทั้งเทคนิคเรื่องการปลูกแตงโม ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง การปลูกแตงโมและเทคนิคอยู่เยอะพอสมควร


2 โกโก้

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ โกโก้ ซึ่งการปลูกโกโก้ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการปลูกต้นโกโก้อยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ต้องจับตามอง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร สอนถึงการปลูกต้นโกโก้ อยู่เป็นจำนวนมาก


3 มะเขือเทศ

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มะเขือเทศ ซึ่งการปลูกมะเขือเทศ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง มะเขือเทศอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการเพาะปลูกมะเขือเทศด้วยเมล็ด ให้โตเร็ว เขาวิธีปลูกมะเขือเทศแบบละเอียด ทั้งวิธีปลูกมะเขือเทศในกระถางให้ได้ผลดี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง มะเขือเทศอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกและเคล็ดลับการปลูกมะเขือเทศ


4 เห็ดฟาง

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดฟาง ซึ่งการปลูกเห็ดฟาง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง เห็ดฟางอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเพาะเห็ดฟางง่ายๆ ทั้งเพาะเห็ดฟางในตะกร้าสูตรออกดก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึง เห็ดฟางอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเพาะเห็ดฟาง และวิธีการเพาะเห็ดฟาง


5 หัวไชเท้า

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หัวไชเท้า จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะแยะมากมาย โดยสอนการปลูกหัวไชเท้าในกระถางกัน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์ข่าวบอกว่าปลูกขาย ได้ทั้งปี นอกจากนี้ก็ยังมีการสอนการปลูกหัวไชเท้า ฉบับแบบจับมือทำอีกด้วย


6 แตงกวา

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แตงกวา ซึ่งการปลูกแตงกวา จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีการปลูกแตงกวา อยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกแตงกวาในกระถาง ทั้งปลูกแตงกวา 32 วันเก็บขายรายได้หลักแสน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงการปลูกแตงกวา และวิธีการปลูกแตงกวา อยู่เยอะพอสมควร


7 ถั่วงอก

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ถั่วงอก ซึ่งวิธีการปลูกถั่วงอก จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีการเพาะถั่วงอกอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเพาะปลูกถั่วงอก อยู่เยอะเลยเหมือนกัน


8 ทุเรียนหมอนทอง

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง ซึ่งวิธีปลูกทุเรียนหมอนทอง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งขั้นตอนการปลูกทุเรียน ทั้งวิธีการปลูกทุเรียนให้รอด ทั้งวิธีปลูกทุเรียนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์จากสำนักข่าวเขียนถึง ทุเรียนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการปลูกทุเรียน ทั้งสอนมือใหม่หัดปลูกทุเรียน


9 มันสําปะหลัง

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ มันสําปะหลัง ซึ่งวิธีปลูกมันสําปะหลัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการปลูกมันสำปะหลังอยู่เยอะพอสมควร โดยบอกว่าปลูกยังไงให้ได้เกิน 10 ตันต่อไร่ และพูดถึงการปลูกมันสำปะหลังด้วยวิธี KAS ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตรพูดถึง วิธีปลูกมันสำปะหลัง อยู่เยอะพอสมควร


10 เมล่อน

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เมล่อน ซึ่งการปลูกเมล่อน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตรพูดถึง การปลูกเมล่อนอยู่นิดหน่อย แต่ที่เห็นก็จะเป็นวีดีโอจากสำนักข่าว พูดถึงการปลูกเมล่อน เห็นบอกว่าสร้างรายได้เดือนละ 7 หมื่น ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง วิธีปลูกเมล่อน อยู่เยอะพอสมควร


และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี เชิงเกษตร และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น