10 สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรสนใจเลี้ยงกัน | เลี้ยงอะไรดี

อัปเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2563


อัพเดท สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เลี้ยงสัตว์เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับสัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 แพะ

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แพะ ซึ่งการเลี้ยงแพะ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงแพะอยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าเกษตรทำเงิน เลี้ยงแพะเนื้อทำเงิน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงแพะอยู่เยอะพอสมควร


2 หอยขม

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หอยขม โดยสนใจเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ อยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าลงทุนน้อย เลี้ยงง่าย เป็นรายได้เสริม และก็มีเว็บไซต์ข่าว เขียนถึงการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์อยู่เหมือนกัน

3 ปูนา

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ปูนา โดยสนใจเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน Youtube พูดถึงเทคนิคแนวทางการเลี้ยงปูนา เพื่ออนุรักษ์บริโภคและจำหน่าย และเทคนิคเลี้ยงปูนาแบบละเอียด เห็นบอกอีกว่าเลี้ยงปูนาไปลูกค้าขายรายได้วันละ 30,000 บาท ถ้าสนใจก็ลองไปค้นหากันดู


4 หนูนา

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หนูนา ซึ่งวิธีการเลี้ยงหนูนาจากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง หนูนาอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงหนูนาเห็นบอกว่าขายได้ดี ทั้งวิธีเลี้ยงหนูนาทุกขั้นตอน ทั้งเลี้ยงหนูนาในบ่อรวมแบบหลายคอก ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง หนูนาอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคและวิธีการเลี้ยงหนูนา


5 นกกระจอกเทศ

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ นกกระจอกเทศ จากที่เห็นก็มีวีดีโอใน YouTube สอนถึงการเลี้ยงนกกระจอกเทศ ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ แต่เห็นในเว็บก็มี การสอนการเลี้ยงนกกระจอกเทศ อยู่เยอะพอสมควร


6 ปลาดุก

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ปลาดุก โดยสนใจเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ อยู่เยอะพอสมควร และก็มีเว็บไซต์ด้านการเกษตรหลายเว็บ เขียนถึงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ อยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำ ขายดีกำไรงาม


7 กุ้งฝอย

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ กุ้งฝอย โดยเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์ อยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน ทั้งการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูนเลี้ยงง่าย ทั้งวิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์พร้อมการจัดเตรียมบ่อ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง กุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์อยู่เยอะพอสมควร


8 สุกรขุน

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ สุกรขุน ซึ่งการเลี้ยงสุกรขุน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง สุกรขุนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งสอนการเลี้ยงหมูขุนให้โตเร็ว ทั้งสอนเลี้ยงหมูให้รวย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง สุกรขุนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเรื่องที่ต้องรู้ และคู่มือการเลี้ยงสุกร


9 ผึ้ง

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผึ้ง ซึ่งวิธีการเลี้ยงผึ้ง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงผึ้งอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงผึ้งเบื้องต้น ทั้งการเตรียมพร้อมการเลี้ยงผึ้ง ทั้งการเลี้ยงผึ้งในสวนปาล์มเพิ่มรายได้ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงผึ้งอยู่เยอะพอสมควร ทั้งในเรื่องของเทคนิค และวิธีการเลี้ยงผึ้ง


10 จิ้งหรีด

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จิ้งหรีด ซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีด จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะแยะมากมาย มีหลากหลายรูปแบบ เห็นบอกว่าทุนน้อย-กำไรสูง ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงจิ้งหรีด อยู่เยอะเลยเหมือนกัน เห็นมากสุดก็จะเป็นการเลี้ยงจิ้งหรีดในบ่อซีเมนต์กัน


และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เชิงเกษตร และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เลี้ยงสัตว์อะไรดี เชิงเกษตร


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น