10 สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรสนใจเลี้ยงกัน | เลี้ยงอะไรดี

อัปเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2563อัพเดท สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เลี้ยงสัตว์เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับสัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 วัว

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วัว ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า สนใจเลี้ยงวัวเนื้อ วัวนม หรือวัวชน แต่จากที่เห็นก็น่าจะเป็นวัวเนื้อกัน ซึ่งวิธีการเลี้ยงวัว จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงวัวเนื้อ และมีวีดีโอสอนอยู่เยอะมาก เห็นบอกว่ากำไรดี


2 ด้วงสาคู

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ด้วงสาคู โดยสนใจเลี้ยงกุ้งสาคูในกะละมัง กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร และจากสำนักข่าว พูดถึง วิธีเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมังเยอะมาก เห็นบอกว่า ได้ผลดี ราคางาม นับเงินหมื่นทุกเดือน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง และเว็บไซต์จากสำนักข่าว เขียนถึงเทคนิค และการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง อยู่เยอะพอสมควร


3 เป็ดเทศ

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เป็ดเทศ ซึ่งการเลี้ยงเป็ดเทศ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงเป็ดเทศอยู่เยอะพอสมควร มีทั้งวิธีเลี้ยงเป็ดให้โตเร็วน้ำหนักดี มีทั้งเลี้ยงเป็ดขุน ใช้ทุนต่ำ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง คู่มือการเลี้ยงเป็ดเทศ อยู่พอสมควร


4 ไส้เดือน

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไส้เดือน โดยสนใจเลี้ยงไส้เดือนในกะละมังกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพ กันอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง อยู่พอประมาณ และก็มีเว็บไซต์ข่าว เขียนถึงเรื่องนี้ด้วย


5 โคขุน

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ โคขุน โดยสนใจเลี้ยงโคขุนระยะสั้น กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น จากที่เห็นก็มีหลายวีดีโอใน Youtube พูดถึงเลี้ยงโคขุนระยะสั้น เห็นบอกว่า เลี้ยงได้ 3 เดือนขายได้ตัวละ 3,000 กว่าบาท ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเทคนิคการเลี้ยงโคขุนระยะสั้น อยู่ด้วย


6 หอยขม

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หอยขม โดยสนใจเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ อยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าลงทุนน้อย เลี้ยงง่าย เป็นรายได้เสริม และก็มีเว็บไซต์ข่าว เขียนถึงการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์อยู่เหมือนกัน


7 หอยแครง

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หอยแครง ซึ่งการเลี้ยงหอยแครง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร และวีดีโอจากสำนักข่าว พูดถึง การเลี้ยงหอยแครงอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเพาะเลี้ยงหอยแครงแบบกึ่งพัฒนา ทั้งการเลี้ยงหอยแครงมาเลย์ร่วมพันธุ์ไทย ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร และเว็บไซต์จากสำนักข่าว เขียนถึง การเพาะเลี้ยงหอยแครงอยู่เยอะพอสมควร


8 กบ

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ กบ โดยสนใจเลี้ยงกบในบ่อดิน กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงกบในบ่อดิน จากที่เห็นก็มีวีดีโอสอนใน YouTube อยู่เยอะพอสมควร บอกถึงการเลี้ยงกบในบ่อดินให้มีกิน มีใช้ กำไรดี และบอกถึงการทำบ่อราคาประหยัด และก็แนวทางการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์


9 กุ้งมังกร

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ กุ้งมังกร ซึ่งการเลี้ยงกุ้งมังกร จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube เชิงการเกษตร และวีดีโอจากสำนักข่าว พูดถึง การเลี้ยงกุ้งมังกรอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงกุ้งมังกรใหญ่ยางรถยนต์ ทั้งการเลี้ยงกุ้งมังกร 4 สายพันธุ์ เห็นบอกว่าสร้างรายได้หลักแสนต่อปี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงกุ้งมังกรในบ่อซีเมนต์ และการเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง อยู่พอสมควร


10 ไก่ชน

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไก่ชน ซึ่งวิธีการเลี้ยงไก่ชน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึงการเลี้ยงไก่ชน อยู่เยอะแยะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีหลายเว็บไซต์ที่เขียนถึงการเลี้ยงไก่ชน


และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เชิงเกษตร และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เลี้ยงสัตว์อะไรดี เชิงเกษตร


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น