10 พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรสนใจปลูกกัน | ปลูกอะไรดี

อัปเดตเมื่อ 24 ธ.ค. 2563อัพเดท การเพาะปลูกเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเพาะปลูก แต่ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี เพราะว่า พืชผักผลไม้ เชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเพาะปลูกอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ การเพาะปลูกเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 10 อันดับพืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเพาะปลูกกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 ข่าเหลือง

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ข่าเหลือง ซึ่งวิธีปลูกข่าเหลือง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการปลูกข่าเหลืองอยู่เยอะพอสมควร มีเทคนิคการปลูกข่าเหลืองให้โตเร็ว และยังมีวีดีโอที่บอกว่าข่าเหลืองแค่ 1 ไร่ขายได้เป็นแสน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงข่าเหลือง อยู่เยอะพอสมควร


2 ผักชี

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักชี ซึ่งวิธีการปลูกผักชี จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการเพาะปลูกผักชี อยู่เยอะพอสมควร มีทั้งวิธีเพาะผักชีให้งอกเร็ว และให้ผลผลิตดี มีทั้งวิธีปลูกผักชีในกระถางแบบง่ายๆ มีทั้งปลูกผักชีให้สวยงาม โตเร็ว ต้องบอกต่อ สวนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงวิธีปลูกผักชี อยู่เหมือนกัน


3 ดาวเรือง

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดาวเรือง ซึ่งการปลูกดาวเรืองขายดอก จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร โทษถึงการปลูกดาวเรืองขายอยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่ารายได้เป็นแสนบาทต่อเดือน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการปลูกดอกดาว และเทคนิคการปลูกดอกดาวเรือง อยู่เยอะพอสมควร


4 เห็ดตับเต่า

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดตับเต่า ซึ่งวิธีปลูกเห็ดตับเต่า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงการเพาะปลูกเห็ดตับเต่า อยู่เยอะพอสมควร มีช่องข่าว พูดถึงการเพาะเห็ดตับเต่าอยู่เหมือนกัน เห็นบอกว่ารายได้เดือนละ 3 - 4 หมื่นบาท และมีวีดีโอสอน วิธีใส่เชื้อเห็ดตับเต่า ไม้ผล ไม้ยืนต้น ก่อนนำไปปลูก สวนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเพาะเห็ดตับเต่าอยู่เยอะพอสมควร


5 ถั่วงอก

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ถั่วงอก ซึ่งวิธีการปลูกถั่วงอก จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีการเพาะถั่วงอกอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงการเพาะปลูกถั่วงอก อยู่เยอะเลยเหมือนกัน


6 ผักบุ้งจีน

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักบุ้งจีน โดยสนใจปลูกผักบุ้งจีนในกระถาง กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการปลูกผักบุ้งจีนในกระถาง จากที่เห็นก็มี หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีการปลูกผักบุ้งในกระถางอยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่าต้นอวบใหญ่ตัดกินได้เรื่อยๆ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงวิธีปลูกผักบุ้งอยู่เยอะพอสมควร


7 ผักสลัด

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ผักสลัด โดยสนใจปลูกผักสลัดในกระถาง กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการปลูกผักสลัดในกระถาง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีการปลูกผักสลัดในกระถางอยู่เยอะพอสมควร เห็นมีสอนตั้งแต่แบบละเอียด เห็นบอกว่าดูจบ ปลูกได้แน่นอน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงวิธีการปลูกผักสลัดอยู่เยอะพอสมควร


8 เมล่อน

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เมล่อน ซึ่งการปลูกเมล่อน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตรพูดถึง การปลูกเมล่อนอยู่นิดหน่อย แต่ที่เห็นก็จะเป็นวีดีโอจากสำนักข่าว พูดถึงการปลูกเมล่อน เห็นบอกว่าสร้างรายได้เดือนละ 7 หมื่น ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ และเว็บไซต์เชิงเกษตรเขียนถึง วิธีปลูกเมล่อน อยู่เยอะพอสมควร


9 แตงกวา

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แตงกวา ซึ่งการปลูกแตงกวา จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีการปลูกแตงกวา อยู่เยอะพอสมควร ทั้งปลูกแตงกวาในกระถาง ทั้งปลูกแตงกวา 32 วันเก็บขายรายได้หลักแสน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร และเว็บไซต์ใหญ่ๆ เขียนถึงการปลูกแตงกวา และวิธีการปลูกแตงกวา อยู่เยอะพอสมควร


10 เห็ดนางฟ้า

พืชผัก หรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน เป็นอันดับที่ 10 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ เห็ดนางฟ้า ซึ่งวิธีปลูกเห็ดนางฟ้า จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเพาะปลูก พืช ผัก เชิงเกษตร พูดถึงวิธีเพาะเห็ดนางฟ้า อยู่เยอะเหมือนกัน เห็นมีสอนว่าวางก้อนเห็ดอย่างไรให้ออกดอกดี ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงเกษตร เขียนถึงขั้นตอนการเพาะเห็ดนางฟ้า และวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าอยู่พอสมควร


และทั้งหมดนี้ก็คือ 10 อันดับ พืชผักหรือผลไม้ ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูกกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นไอเดีย หรือเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี เชิงเกษตร และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เพาะปลูก พืช ผัก ผลไม้ อะไรดี


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น