อัพเดท สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรสนใจเลี้ยงกัน | เลี้ยงอะไรดีอัพเดท สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร ถ้าคุณสนใจหรืออยากที่จะ เลี้ยงสัตว์เชิงเกษตร เพื่อหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มีเยอะแยะมากมาย หลากหลายอย่าง ถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงอะไรดี ก็ลองมาค้นหาคำตอบที่ เว็บไซต์ตามซะนะของเราได้ และในสัปดาห์นี้ เราก็ได้ผลสำรวจของ สัตว์เลี้ยงเชิงเกษตร มาแล้ว พบว่ามีอยู่ 9 อันดับ สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ สนใจเลี้ยงกัน แต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลย โดยเริ่มจาก


1 กบ

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 1 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ กบ โดยสนใจเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวิธีเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง กบในบ่อซีเมนต์อยู่พอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง กบในบ่อซีเมนต์อยู่เยอะพอสมควร เห็นบอกว่ารายได้ครึ่งแสน


2 ไส้เดือน

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไส้เดือน โดยสนใจเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งวิธีการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง ไส้เดือนในกะละมังอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยคุณภาพ ทั้งเลี้ยงไส้เดือนเพื่อสร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน ในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง ไส้เดือนอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการเลี้ยงและเทคนิค


3 ปลาดุก

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 3 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ปลาดุก โดยสนใจเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง ปลาดุกอยู่เยอะพอสมควร ทั้งแนวทางการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ทั้งวิธีเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ให้รอดและเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง ปลาดุกในบ่อซีเมนต์อยู่เยอะพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์


4 แมงดา

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 4 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ แมงดา ซึ่งการเลี้ยงแมงดา จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง แมงดา อยู่เยอะพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นแมงดานา ทั้งวิธีเลี้ยงแมงดานา ทั้งเลี้ยงแมงดานาในบ่อดิน ทั้งการเลี้ยงแมงดานาแบบง่ายๆ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง แมงดาอยู่เยอะพอสมควร ทั้งเทคนิคและวิธีการเลี้ยง


5 ปูนา

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 5 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ปูนา โดยสนใจเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์ จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง ปูนาอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์อย่างละเอียด ทั้งเทคนิคการเลี้ยงปูนาแบบง่ายๆ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์อยู่เยอะพอสมควร


6 หมู

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 6 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หมู ซึ่งการเลี้ยงหมู จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง การเลี้ยงหมูอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงหมูขุน ทั้งการเลี้ยงหมูให้รวย ทั้งการเลี้ยงหมูแบบง่ายๆ ทั้งการเลี้ยงหมูขุนให้โตเร็ว ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง การเลี้ยงหมูอยู่เยอะพอสมควร


7 ไก่ชน

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 7 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ไก่ชน ซึ่งการเลี้ยงไก่ออกชน จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง เทคนิคและการเลี้ยงไก่ออกชนอยู่เยอะพอสมควร ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง สูตรการเลี้ยงไก่ออกชนอยู่เยอะพอสมควร


8 จิ้งหรีด

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 8 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ จิ้งหรีด ซึ่งการเลี้ยงจิ้งหรีด จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง จิ้งหรีดอยู่เยอะพอสมควร ทั้งการเลี้ยงจิ้งหรีดขาย ทั้งการเลี้ยงจิ้งหรีดให้เป็น ทั้งวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดช่วงตัวอ่อน ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง จิ้งหรีดอยู่เยอะพอสมควร ทั้งวิธีการเลี้ยง และการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด


9 หอยขม

สัตว์เลี้ยงที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน เป็นอันดับที่ 9 ในสัปดาห์นี้ ได้แก่ หอยขม ซึ่งการเลี้ยงหอยขม จากที่เห็นก็มีหลายช่อง หลายวีดีโอใน Youtube ที่สอนการเลี้ยงสัตว์ เชิงการเกษตร พูดถึง หอยขมอยู่เยอะพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ กันเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในเว็บไซต์ ก็มีเว็บไซต์เชิงการเกษตร เขียนถึง หอยขมอยู่เยอะเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์อีกเหมือนกัน


และทั้งหมดนี้ก็คือ 9 อันดับ สัตว์เลี้ยง ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงกัน ในสัปดาห์นี้ ที่ตามซะนะได้เอามาอัพเดทให้คุณได้รู้กัน ก็หวังว่าข้อมูลจากผลสำรวจนี้ น่าจะเป็นเป็นประโยชน์ ให้กับคุณได้ สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เชิงเกษตร และถ้าคุณอยากรู้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สนใจเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง ในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หมวดหมู่ เลี้ยงสัตว์อะไรดี เชิงเกษตร


และถ้าคุณอยากรู้ว่า คนส่วนใหญ่สนใจทำอะไรกัน ไม่ว่าจะเป็น งานอดิเรก การทำอาหาร หรือ อาชีพ คุณสามารถกดดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าเพจ หัสทำ ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยเราจะอัพเดททุกวัน พฤหัสบดี และถ้าคุณอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่สนใจอะไรกัน โดยภาพรวม ไม่ว่าจะเป็น เพลงใหม่ เพลงฮิต ความงาม แฟชั่น อาชีพ งานอดิเรก ท่องเที่ยว ละคร ซีรี่ย์ หนัง คุณสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าแรกในเว็บไซต์ ตามซะนะ ของเราได้

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น